Rabu, 07 Oktober 2009

SUSUNAN KEPENGURUSAN

PIMPINAN RANTING IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

DESA WANAR PUCUK LAMONGAN

MASA KHIDMAT 2009-2011

Pelindung : Majlis Dewan Tanfidziah Desa Wanar

Pembina : M. Kholid M.

Pengurus Harian

Ketua : M. Muthowwbin

Wk. Ketua : M. Slrot ulumudin

Sekretaris : M. Dzul khifli

Wk. Sekretaris : M. Doni

Bendahara : Fawaid

Wk. Bendahara : Dian Ega Pratama

Departemen-departemen

I. Departemen Pendidikan dan Pembinaan Kader

Koordinator :M. Rusli

Anggota : - Fendi - Rofi’in -Wahyu

II. Departemen Pengembangan Minat dan Bakat

Koordinator : Novianto

Anggota : - Joni - Zamil - Miladul Abror - Usuf

III. Departemen Dakwah

Koordinator : Mahzum B.H.

Anggota : - A’ank R,

- M. Turkhan Badri - Khusnul Afandi

IV. Departemen Pengembangan Organisasi dan Pengabdian Masyarakat

Koordinator : Achmad Romzi

Anggota : -Rafik Aditya -Khafidz

SUSUNAN KEPENGURUSAN

PIMPINAN RANTING IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

DESA WANAR PUCUK LAMONGAN

MASA KHIDMAT 2009-2011

Pelindung : Majlis Dewan Tanfidziah Desa Wanar

Pembina : Elik Sugiarti

Pengurus Harian

Ketua : Umi Maghfiroh

Wk. Ketua : Iza

Sekretaris : Mamluatul Maghfiroh

Wk. Sekretaris : Alinda S.

Bendahara : Fila

Wk. Bendahara : Lailatul Maghfiroh

Departemen-departemen

I. Departemen Pendidikan dan Pembinaan Kader

Koordinator : Izatun Nada

Anggota : Rindi Ulfianita

II. Departemen Pengembangan Minat dan Bakat

Koordinator : Baidho’

Anggota : Siti Mufarokhah -Siti Nurjannah -A’yun

III. Departemen Dakwah

Koordinator : Ayun Shofa

Anggota : Laily -Fifa

IV. Departemen Pengembangan Organisasi dan Pengabdian Masyarakat

Koordinator : Amirul Kholifah

Anggota : Lutvi Nawalia

1 komentar: